Göğüs Hastalıkları

Merkez Prime Hastanesi Göğüs Hastalıkları Birimi, uzman hekim kadrosu ve teknolojik donanımı ile akciğer ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavi hizmetini vermektedir. Solunum sistemindeki hastalıklar akciğer fonksiyonlarına zarar vereceğinden öksürük, hırıltı, balgam, göğüs ağrısı, ağızdan kan gelme gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Multidisipliner yaklaşımı benimseyen Göğüs Hastalıkları Birimimiz yavaş ve zorlu vital kapasite testleri, difüzyon testi gibi pek çok farklı testin yapılabildiği Solunum Fonksiyon Laboratuvarı’na sahiptir.

Ucunda ışık kaynağı ve görüntüleme cihazı bulunan Bronkoskopi cihazımızla hastalarımızın solunum yolları detaylı olarak görüntülenebilmekte, Torasentez işlemiyle akciğerden sıvı alınabilmektedir. Solunum kaslarına destek vermek amacıyla NIMV (Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon) uygulamaları yapılmaktadır.

Alanında deneyimli uzman hekim kadromuz, modern teknolojiye uygun şekilde donatılmış radyolojik görüntüleme tetkiklerimiz ve laboratuvarımız ile hastalarımızın sağlık sorunlarını titizlikle değerlendirerek tedavi planlamasını yapabilmektedir.

Teknik Donanımımız

 • Bronkoskopi
 • Torasentez ve Plevra Biyopsi İncelemeleri
 • Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı
 • Alerji Testleri
 • Radyolojik Görüntüleme (Bilgisayarlı Toraks Tomografisi (ilaçlı veya ilaçsız), Alt Ekstremite Venöz Doppler USG, Toraks Anjiografi vb...)
 • Balgam İle İlgili Tetkikler (Spesifik ve Non-Spesifik Balgam Tetkikleri - ARB ve diğer balgam kültürleri gibi)
 • Laboratuvar Tetkikleri

Bronkoskopi Ünitesi

Ucunda ışık kaynağı ve optik görüntüleme cihazı bulunan bronkoskopi cihazı ile solunum yolları detaylı ve direkt olarak incelenebilir. Bu ünitede yer alan bronkoskopi cihazı, akciğer grafisi ya da tomografisinde anormallik bulunan, kanser şüphesi olan, nedeni henüz saptanamamış öksürük şikayeti olan, kan tükürme yakınması ile başvuran ve diğer akciğer hastalıklarına sahip hastalarda tanı ve tedaviye yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum ile ilgili sorunları olan hastaların hasta öyküsü dinlendikten sonra muayene edilir. Muayene sonrasında tanıda ilk olarak uygulanan solunum fonksiyon testleri, fonksiyon bozukluklarını ve bu bozuklukların derecesini saptamada kullanılır. Pek çok farklı solunum fonksiyon testi yöntemi, ayırıcı tanı ve hastalığın seyrinin takibinde uygulanır. Bu test ile FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF gibi birçok solunumsal parametreler değerlendirilebilir.

Reversibilite Testi

Bronkodilatasyon testi olarak da adlandırılan bu test uygulanmadan önce, hekim tarafından hastanın düzenli olarak kullandığı ilaçlar öğrenilir. Test sırasında önce hastanın cihaza bağlı maske içinde normal olarak nefes alıp vermesi istenir, ardından nefes açıcı etkili bir inhaler ilaç uygulanır ve test tekrar edilir. Test değerlendirilmesinde solunumu tıkayıcı veya solunum kapasitesini düşüren faktörler gözlemlenir.

Tedavi Alanları

 • Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (KOAH, Astım, Bronşektazi)
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğer Embolisi
 • Alerjik Akciğer Hastalıkları
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Verem (Tüberküloz)
 • Kronik Öksürük
 • Hemoptizi (Kan tükürme)
 • Plörezi (Akciğer zarında sıvı birikmesi)
 • Pnomotoraks (Akciğerin sönmesi)
 • Sarkoidoz (Sebebi henüz bilinmeyen, akciğer tutulumuna neden olan ve tedavi edilebilen sistemik bir akciğer hastalığı)
 • Solunum Yetmezlikleri (Akut veya Kronik)
 • Romatolojik Hastalıkların Akciğer Tutulumları

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.