whatsapp icon

İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Tipleri

İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans), istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Burada tanımladığımız idrar kaçırma; idrar tutamamak ve kontrol edememek olarak tanımlanmıştır, ancak geçirilmiş jinekolojik obstetrik ameliyatlar, zor doğum, kanser tedavisi ve radyoterapi uygulaması, operatif doğum gibi durumların komplikasyonu olarak görülen ürogenital fistüllerde de idrar kaçırma ve kontrol etmeden bağımsız idrar akışları gözlenebilmektedir.

İncelemiş olduğumuz asıl idrar tutamamanın 3 tipi vardır:

1) Stres Üriner İnkontinans

Efor, egzersiz, hapşırma, öksürme, gülme, cinsel ilişki esnasında meydana gelen idrar kaçırmadır. Miktar olarak yoğun olmamakla birlikte kişilerin sosyal hayatını olumsuz etkiler. Sürekli idrar kaçıran hasta topluluk içine çıkmakta zorlanır. Pet ve bezle gezme ihtiyacı duyar. Muhafazakar toplumun bir gereği olan ibadet yapmakta ve abdest tutmakta zorlanır. Bir süre sonra toplumdan dışlandığını düşünür ve giderek yalnızlaşabilir. İşin ilginç yönü bu konunun danışılmaması ve konuşulmamasına bağlı olarak durumun normal olarak kabul ediliyor olmasıdır. Kadınlar arasındaki sıklıktan dolayı bu durum normalleştirilir. Sık ve çok doğum, zor doğum iki bebek doğumu ve kilo alımı (obezite) çoğunlukta sebepleridir ve toplumumuzda oldukça sıktır. Tüm idrar kaçırmaların %65’i bu gruptadır.

2) Sıkışma Şeklinde İdrar Kaçırma (Urge İnkontinans)

İdrar kaçırmanın hemen öncesinde şiddetli ve ani işeme isteği tarfilenir. Gün içinde idrar yapma ve sıklığı artmıştır. Gece idrara çıkma (nokturi) sıktır. Hasta idrara sıkışmayı hissetmekte ancak idrar kesesini boşaltmakta zorluk çekmekte ve bu durumu kontrol edememektedir, idrar deşarjı  kontrolsüz ve aniden meydana geldiğinden miktar olarak tutulamayan idrar daha fazladır. Tüm idrar kaçırmaların %25’i bu gruptadır. Birlikte olabilmek Diyabetes Mellitus(Şeker Hastalığı), yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar bu durumu çok daha zorlaştırır.

3) Mixt (Karışık)Tip İdrar Kaçırma

Tüm İnkantinons (Tutamora) vakalarının %10’unu içerir. Hem anatomik yapıda bozulma, hem de idrar kesesi çalışma fonksiyonlarında bozukluk vardır.

 

İdrar Kaçırma İçin Risk Grupları            

1)Yaş

Genç yaşta başlayıp yaşlılığa doğru giderek artış gösterir.Tedavisi geç kalınan vakalarda kişinin yaşadığı medikal problemler (şeker, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve tedavileri) eklendiğinde kişi giderek yalnızlaşır, kendini dışlanmış hisseder. Huzurevi ve bakım evlerine başvurulur, genellikle gizlenmiş olan bu sebep ve utanma duygusundan bu sürecin sonunda oluşmaktadır. Ayrıca menopoza girmenin getirdiği genital atrefi ve östrojen eksikliği idrar kaçırmanın şiddetini artırır.

2) Obezite

Artmış kilo ve vücut kitle indexi tüm idrar kaçırma vakalarını bağımsız olarak artırır.

3) Menopoz

Menopozla birlikte tüm idrar kaçırma tüplerinin sıklığı ve şiddeti artar.

4) Doğum ve Gebelik

Doğum esnasındaki zorlanmaya bağlı olarak pelvik kaslar ve bağ dokusundaki yırtılmalar ve kopmalar hem idrar kaçırmaya hem de genital organlarda sarkmalara sebep olur. Zor doğumlar, operatif vajinal doğumlar bu durumun görülme sıklığını artırır. Ülkemizde stres üriner inkontinans dediğimiz idrar kaçırma neredeyse tamamen zorlu doğum vajinal doğumların sonucu olur. Bu yüzden doğum ve süreci iyi yönetilmeli ve hiçbir doğum şekli için aşırı, ısrarcı ve saplantılı olunmamalıdır.

5) Aile Öyküsü

Annede ve kız kardeşlerde idrar kaçırma görülmesi, bu kişide idrar kaçırma sıklığını artırmaktadır.

6) Sigara İçme ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı

Öksürük ve öksürük nöbetleri üriner kaçırmayı kolaylaştırır. Üriner İnkontinans ve tiplerinin teşhisi jinekolojik ve üregenital muayene, ürodinamik (işeme ve fizyolojisi) araştırmalar, biyokimyasal ve idrar analizleri gerektiğinde ürolojik değerlendirme, sistoskopi ve ek ürolojik görüntüleme metodları, ürogenital sistem ultrasonografisi ve de idrarın mikrobiyolojik analizlerinin bir bütün olarak sonucunda konulur. Önce teşhis ve tipleme yapılır; ardından tedaviye geçilir.

7) Batın İçi Yer Kaplayan ve Ürosential Basıya Sebep Olan Kitle, Tümör ya da Yumrular (En Çok Miyomlar ve Advenial Kitleler)

 

İdrar Kaçırmanın Tedavisi 

1) Konservatif Tedavi 

  • Pelvik tabanı güçlendirici egzersizler
  • Elektriksel Stimülasyon
  • Diyet
  • Obezite

2) İlaç Tedavisi

  • İdrar kaçırmaya özel ilaçlar
  • Menopoz Tedavisi
  • Lokal östrojenik preporatlar

3) Cerrahi Tedavi

İyi bir preoperatif değerlendirme cerrahi tedavinin başarısının anahtarıdır. Teşhis ve ameliyat stratejisi iyi belirlenmelidir. Çünkü idrar kaçırmanın cerrahi tedavisiyle çok uğraşılmıştır ve hala en iyi ameliyat metodları için çalışılmaktadır. Hastanın yaşına, beraberinde genital organlarda sarkma, inme ya da kitlenin varlığına, doğum esnasındaki zorlanmaların oluşturduğu sonuçlara, medikal durum ve kilo durumuna ve önceden geçirdiği cerrahi girişimine göre değişiklikler gösteren bir cerrahi yelpaze mevcuttur. Bu yüzden operasyonun yapılacağı ünite ve hekim tecrübesi çok önemlidir.

Cerrahide bugün için altın standart TVT öncelikli olmak üzere,TVT (Tension free Vaginal Tepe) ve TOT (Transobturator tape) olarak gözükmektedir. Özellikle doğum esnasında bozulan üretrovezikal açının Prolen Mesh Hamak metoduyla düzeltilmesi kaba esasına dayanır. Bu operasyonlar, vajinal bölgedeki deformasyonlar ve doğuma bağlı sarkmaların derece ve varlığına göre 4 kollu mesh ve posterior vajinal sliing metodlarıyla zenginleştirilebilir. Hekimin ve tetkik sonuçlarının uygun gördüğü vakalarda BURCH ve Marshall-Marchetti gibi abdominal supansiyon teknikleri de kullanılabilir.

İdrar kaçırmak bir kadının makus talihi olmamalıdır. Kadınlarımız, annelerimiz, ninelerimiz, kendilerini yalnız ve umutsuz hissetmemelidir. Bu utanılacak bir durum hiç değildir ve tedavisi son derece kolaydır. Yeter ki doğru zamanda ve doğru adreste buluşabilsin.
 

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.